Kategorier
All

Vil du etablere en tagbolig i København? Det skal du være opmærksom på

København er en tæt bebygget by. Det betyder også, at der er en række boligmæssige kvaliteter, som kan være svære at få i forbindelse med nybyggeri. Det omfatter blandt andet mulighederne for dagslys og udsigt til himlen. Derfor ønsker Københavns Kommune da også at styrke mulighederne for at etablere tagboliger på eksisterende bygninger, eftersom tagboliger netop optimerer mulighederne for disse kvaliteter.

Hvis du går rundt med et ønske om at etablere en tagbolig i København, er der dog en række retningslinjer, som du skal være opmærksom på i forbindelse med din ansøgning. Retningslinjerne består af fire punkter, som er: arkitektur, dagslys, fri- og opholdsarealer og parkeringsforhold. 

Arkitektoniske hensyn

København består af en masse historiske og arkitektonisk bevaringsværdige bygninger, hvorfor man med retningslinjerne gerne vil tage hensyn til de lokale karakteristiske træk i byen. De arkitektoniske hensyn består derfor af to punkter i forbindelse med om- og nybygninger af tag til tagboliger, som er:

  1. Etablering af ny tagform
  2. Opretholdelse af tagformen.

Ved etablering af en ny tagform laves der en helt ny tagetage, som skal tage udgangspunkt i en analyse af den eksisterende arkitektur for bebyggelse i området. Ved opretholdelse af tagformen tages der udgangspunkt i principperne fra den eksisterende tagform.

Dagslys

Gode forhold i forbindelse med dagslys i boliger og erhvervslejemål skal der også tages forbehold for, hvis man vil etablere en tagbolig. Når der laves udvidelser af tage i et tæt byområde, kan det samtidig reducere mængden af dagslys i bygningerne på den modsatte side af gader og gårde.

Derfor er der lavet retningslinjer, der skal følges i forbindelse med både om- og tilbygning af tage, som har stor afstand til andre bygninger samt til tage med en lille afstand til andre bygninger.

Fri- og opholdsarealer

Noget andet, der skal tages hensyn til, er boligens fri- og opholdsarealer. Størrelsen på opholdsarealerne skal nemlig udlægges i overensstemmelse med bygningsreglementet. Hvis opholdsarealerne er begrænsede, kan en forbedring af kvaliteten af arealerne også være tilfredsstillende.

Parkering

Det sidste punkt, der skal tages hensyn til, er parkeringsforholdene ved boligen. Hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan med parkeringsbestemmelser, skal du opfylde kravet for antallet af parkeringspladser i København. Er ejendommen derimod ikke omfattet af en lokalplan, skal der laves en helhedsvurdering, som dog ikke nødvendigvis betyder, at der vil blive stillet krav til et bestemt antal parkeringspladser.

Alle de konkrete retningslinjer kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *