Ejerforeninger

Byt ejerforeningens tagetage til et nyt tag

Har Deres ejerforening en tagetage, der kun i begrænset omfang benyttes i dag? Mangler De et nyt tag til ejendommen? Så lad vores entreprenør bygge taglejligheder på etagen og få et nyt tag eller penge til anden renovering i bytte.

De fleste projekter med nye lejligheder på tagetagen er gennemført i ejerforeninger. Mange ejerforeninger har en tagetage med gamle tørrelofter og loftrum, som kun i mindre grad benyttes. Specielt i ejendomme med kælderrum er loftrum af mindre betydning. En sådan uudnyttet tagetage repræsenterer en stor værdi for ejerforeningen, som vi kan hjælpe Dem med at få frigjort.

Det bedste økonomiske udbytte for ejerforeningen i forbindelse med disse projekter opnås, når ejendommen står overfor anskaffelsen af et nyt tag. Det er normalt en meget bekostelig affære at anskaffe et nyt tag, men ved at sælge råderetten over ejerforeningens tagetage fuld af loftrum til vores entreprenør, får De til gengæld et helt nyt tag gratis. Grunden til at dette giver Dem det største økonomiske udbytte er at det er lettere (og dermed billigere) for entreprenøren at bygge de nye taglejligheder uden tag og derefter til sidst lægge nyt tag på den nye tagetage. Vær samtidig opmærksom på den betragtelige værdiforøgelse hver enkelt lejlighed opnår, når ejendommens samlede stand fremstår væsentligt bedre som følge af et nyt tag.

Har De ikke brug for nyt tag foreløbigt, kan De dog alligevel sagtens udnytte værdien af ejerforeningens tagetage. Vores entreprenør kan da bygge taglejligheder af de eksisterende loftrum og ejerforeningen kan i stedet for et nyt tag, få udbetalt et stort kontant beløb når lejlighederne er solgt. Dette er en genial måde at finansiere en række af de større forbedringer af ejendommen, som ejerforeninger jævnligt står overfor, da de fleste loftrum ikke bliver brugt. Således kan foreningen i stedet for et nyt tag, gratis få nye vinduer, facaderenovering, renovering af opgange, nyt gårdanlæg eller lignende. Ejendommen kan også forbedres med f.eks. altaner.

Vi sikrer Dem høj kvalitet

Uanset om der afregnes med et nyt tag eller en kontant udbetaling er disse projekter juridisk relativt nemme at gennemføre og ejerforeningen får nemt integreret de nye taglejligheder i foreningen. En yderligere fordel for foreningen er, at der bliver flere lejligheder om at betale en række af de faste fællesudgifter, hvilket vil sænke den månedlige ydelse for alle de eksisterende lejligheder. Dette vil ejerforeninger oftest vægte højere end nogle støvede loftrum og udgiften ved et nyt tag.

De skattemæssige konsekvenser for den enkelte ejer afhænger både af hvordan rettighederne over den konkrete ejendom er skruet sammen samt af de enkelte ejeres forhold. Normalt gælder dog, at en fortjeneste ved salg af tagetagen, til f.eks. anskaffelsen af et nyt tag, er skattefri, såfremt den enkelte ejer selv benytter sin lejlighed til bolig og samtidig ikke er næringsdrivende ved handel med fast ejendom (Ejendomsavancebeskatningslovens §8, stk. 1).

Indgår De samarbejde med os om anskaffelse af et nyt tag eller en kontant udbetaling, sikrer De Dem samtidig et problemfrit projektforløb af høj kvalitet og hvor De ikke skal bekymre Dem om byggetilladelser o.l. – vi tager os naturligvis af alt papirarbejdet. De skal blot glæde Dem til et nyt tag eller planlægge hvad ejerforeningen skal bruge den kontante udbetaling til.

Vi samarbejder med førende entreprenører og arkitekter og kun de dygtigste håndværkere får lov at være med på vores projekter. Samtidig varetager vi alt papirarbejdet for Dem. For Deres forening er der ingen risici ved projektet, så snart den endelige aftale er underskrevet. Vi afholder alle eventuelle uforudsete udgifter ved tagprojektet og stiller alle nødvendige bankgarantier på forhånd. Er De interesseret i at få en uforpligtende drøftelse af mulighederne for Deres ejerforening, kan De enten ringe til os med det samme, eller De kan udfylde vores kontaktformular her.