Andelsboligforeninger

Byt andelsforeningens loftrum til f.eks. et nyt tegltag

Har Deres andelsforening loftrum, der kun i begrænset omfang benyttes i dag? Så lad vores entreprenør bygge en taglejlighed på etagen og få f.eks. et nyt tegltag eller penge til anden renovering i bytte.

Mange andelsboligforeninger har en tagetage der dels består af gamle tørrelofter og dels af loftrum. Tørrelofterne anvendes ofte ikke og loftrum der ikke opnår fuld udnyttelse, da der forefindes kælderrum i de fleste ejendomme.

Disse tagetager udgør derfor en stor værdi, som Deres andelsboligforening kan få frigjort til gavn for alle. I foråret 2004 gennemførtes ny lovgivning på området, hvilket har gjort det både juridisk lettere og mere økonomisk rentabelt for andelsboligforeninger at udnytte disse tagetager med loftrum der på nuværende tidspunkt ikke opnår fuld udnyttelse.

Der er flere måder hvorpå vi kan hjælpe Deres andelsboligforeningen med at udnytte værdien af en tagetage fyldt med loftrum der ikke opnår fuld udnyttelse. Den mest benyttede er ved at vores entreprenør gives retten til at indrette og sælge foreningens loftrum som taglejlighed, mod at bekoste et nyt tag til ejendommen. Dette er en oplagt mulighed for andelsboligforeninger der står overfor at skulle udskifte et ældre tag – en udgift der ellers ofte løber op i et millionbeløb. At bytte foreningens loftrum med et nyt tag er en af de bedste løsninger, eftersom det er lettest og billigst at indrette en ny taglejlighed efter at det gamle tag er taget ned, hvorefter et nyt tag lægges på til sidst.

Udnyt foreningens loftrum selv om De ikke har brug for nyt tag

Der er dog også muligheder for andelsboligforeningen, selvom taget ikke står foran at skulle udskiftes. Her indretter entreprenøren en taglejlighed af loftrum under det eksisterende tag og andelsforeningen får et stort engangsbeløb udbetalt. Disse penge kan bruges til at høvle et ordentligt stykke af foreningens gæld eller de kan bruges til at få bygget altaner på lejlighederne eller andre forbedringer af ejendommen.

I alle tilfælde er der en ekstra gevinst for alle i andelsforeningen, i det den nye taglejlighed også skal bidrage til en række af de faste fællesudgifter for ejendommen, hvilket vil sænke den månedlige udgift for alle i foreningen.

Andelsboligforeningen kan også vælge at bygge nye andelslejligheder på tagetagen. Dette er dog en juridisk lidt mere kompliceret løsning og er for foreningen samtidig sjældent optimalt økonomisk set.

Deres andelsboligforening er i sikre hænder ved et samarbejde med os om at få fuld udnyttelse af foreningens loftrum. Vi sørger for alt papirarbejdet og sikrer Dem på forhånd de nødvendige bankgarantier. Samtidig påtager vi os det fulde ansvar for projektet undervejs, herunder betaler vi fuldt ud eventuelle uforudsete udgifter.

Er De interesseret i at få tilsendt skriftligt materiale, bedes De udfylde kontaktformularen her.