Kategorier
artikelarkiv

Regeringen vil fremme byggeri af bylejligheder

Erhvervsbladet, 17 februar 2004
Af Peter B. Rasmussen

Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen vil sætte yderligere turbo på byggeri af taglejligheder i de centrale dele af danske byer. Samtidig åbner et nyt lovforslag for etablering af ejerlejligheder i tidligere erhvervslokaler og i nyopførte etager i eksisterende ejendomme. Desuden liberaliseres reglerne om byggeri af taglejligheder.

Det sker som konsekvens af den store søgning til de større byers centrale bydele, hvor der igennem flere år har været boligmangel. Det har medvirket til, at det politiske system i de seneste år er begyndt at interessere sig for mulighederne for at bygge i højden – ovenpå den eksisterende boligmasse. Der er tidligere blevet liberaliseret på området, og det nye forslag åbner for endnu flere taglejligheder.

Lovforslaget lægger op til, at der i private udlejningsejendomme og i ejendomme ejet af private andelsboligforeninger kan indrettes nye boliger i tagetagen, som kan sælges som ejerlejligheder. De nye boliger kan skabes enten gennem indretning af en hidtil uudnyttet tagetage eller gennem tilbygning af en eller flere etager på en eksisterende bygning.

I dag er det kun ejendomme, der allerede er opdelt i ejerlejligheder, som kan tilføres tagboliger som selvstændige ejerlejligheder.

Forslaget giver også mulighed for at vælge, at de nye boliger får status som én ejerlejlighed, der består af flere boliger. Det betyder, at denne ene lejlighed kan købes af en ejer med henblik på udlejning eller en af en andelsboligforening, som kan drive tagetagen som en selvstændig andelsboligforening.

Regeringen ønsker en mulighed for, at der i private udlejningsejendomme og i almene ejendomme kan indrettes nye almene boliger i tagetagen. Etableringen af de nye boliger ændrer ikke ved den eksisterende bygnings status. De nye boliger vil udgøre en selvstændig og økonomisk uafhængig almen afdeling.

Tomme erhvervslokaler

Lovforslaget lægger desuden op til en udvidelse af adgangen til at omdanne erhvervslokaler til beboelse. Blandede ejendomme, som indeholder mere end 80 pct. erhvervsareal, kan opdeles i ejerlejligheder, hvis der etableres mindst det samme antal nye boliger, som der er i ejendommen i forvejen. De nye boliger skal mindst være på 85 kvm.
Forslaget er en reaktion på den groteske situation på ejendomsmarkedet, hvor mange kontorlokaler står tomme i de indre dele af byerne, samtidig med, at der er boligmangel i de samme områder.
Det er i dag tilladt at omdanne rene kontorejendomme til beboelse, men det er ikke tilfældet med de blandede ejendomme, hvor blot en enkelt lejlighed hidtil har spærret for omdannelse fra erhverv til kontorer.

Det skønnes, at der kan etableres 200-250 nye boliger årligt over en femårig periode ved omdannelse af blandede erhvervsbygninger.
Der er en høj grad af usikkerhed med hensyn til de konkrete virkninger af regelændringerne, men ministeriet anslår, at de to initiativer tilsammen vil øge antallet af nyetablerede boliger i centrale områder med omkring 350-450 boliger årligt over en femårs periode.

Oplagt mulighed

Dansk Ejendomsmæglerforenings cheføkonom Thomas Torp vurderer, at det vil være attraktivt for boligmarkedet at få flere boliger i de centrale dele af byerne.

– Det er helt oplagt at bruge det eksisterende byggeri til at øge volumen, siger han.

Desuden mener han, at det er vigtigt, at der bygges til priser, som det er muligt for almindelige mennesker at betale.

Den mellemstore Ringsted-entreprenør Enemærke & Petersen har bl.a. specialiseret sig i byggeri af teglejligheder i København. Ifølge egne beregninger sidder virksomheden for tiden på ca. 25 pct. af markedet. Virksomheden omsætter årligt for ca. 400 mio. kr. Heraf er ti pct. p.t. fra taglejlighedsbyggeri. Tallet ventes at stige mod 20 pct.

Det nye forslag glæder salgs- og marketingdirektør Bjerne Andersen:
– Der er ingen tvivl om, at de skitserede regler vil sætte endnu mere skub i tingene. Andelsboligerne har hidtil været lidt komplicerede, men det løser forslaget heldigvis op for.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *